Ruilen en retourneren

Bij aflevering dien je te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dien je onsdaarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft Halve Maen de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overeenkomsten kunnen zonder opgave van redenen binnen zeven (7) dagen na aflevering van het product worden ontbonden, door het afgeleverde product te retourneren aan Halve Maen. Ontbinding is slechts mogelijk wanneer het geretourneerde product ongebruikt en de (originele) verpakking ongeopend en onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor jouw rekening. Indien de retourzending door Halve Maen is ontvangen en geaccepteerd wordt je binnen 14 dagen gecrediteerd.

Halve Maen is slechts jegens jou en/of derden aansprakelijk voor enigerlei schade hoe ook genaamd en/of ontstaan met betrekking tot (de aflevering van) het product indien en voor zover Halve Maen daarvoor verzekerd is. Zulks is slechts anders indien er sprake is van grove schuld of opzet bij Halve Maen en/of zulks uitdrukkelijk volgt uit een met jou overeengekomen (fabrieks)garantie. Halve Maen is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de bestelling. U vrijwaart Halve Maen uitdrukkelijk voor iedere vordering welke derden jegens Halve Maen indienen met betrekking tot (de aflevering van) het product. (Artikel 5. Reclames , recht van retour en aansprakelijkheid)