Bezoek
de Halve Maen

Kom aan boord!

Luister, ruik, voel en zie de verhalen
tot leven komen in een authentiek
Nederlands 17e eeuws schip.

40.000

afgelegde zeemijlen

tussen 1605 – 1618

Er zijn schepen die de loop van de geschiedenis hebben veranderd. De Halve Maen is daar één van. Het Nederlandse schip is het meest bekend als ontdekkingsschip en de 1609 vaart naar Manhattan Eiland, met de Engelse Henry Hudson aan boord.

Daarvoor had de Halve Maen als vrachtschip meegedaan aan de belangrijke bulkgoederenhandel, de zgn. ‘moedernegotie’, zout voor graan in de Baltische staten en dan via de stapelmarkten in Europa graan voor zilveren realen. En als echt handelsschip was hij lang actief in inter-aziatische handel om met zilveren realen peper te kopen.

Laat je fantasie tot de verbeelding spreken als je aan boord stapt van de Halve Maen. Het is zonder overdrijven een schip vol verhalen.

Koggewerf Kampen

De Halve Maen ligt aan de zomersteiger (waar normaal de Kamper Kogge ligt) van de Koggewerf in Kampen. Tickets kunnen aan boord worden gekocht worden tijdens openingstijden.

Op bezoek bij Batavialand

We kijken terug op een mooie periode in Lelystad waar de Halve Maen te bezichtigen was naast de Batavia. De Halve Maen is vanaf half mei te bezichtigen op de Koggewerf in Kampen.

Verhalen Halve Maen

De Halve Maen is het enige schip dat de prille geschiedenis van Amerika, met zoveel andere continenten, kan verbinden. Een tijdcapsule van Nederlandse scheepsbouw en scheepsvaartkunde.

Met je aankoop draag je bij aan het onderhoud van de Halve Maen!